ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

    Στα πλαίσια της πανελλήνιας ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου) η ΣΤ2 τάξη του σχολείου μας ,σχεδίασε και πραγματοποίησε  τη Δευτέρα 4  και Τρίτη 5 Μαρτίου τις παρακάτω δράσεις  :

  • Συζήτηση  με τους μαθητές μας προκειμένου να ενημερωθούν για:   

Α) τις κύριες μορφές του σχολικού εκφοβισμού (σωματικός, φραστικός, συναισθηματικός)

Β) τις αιτίες

Γ) τους ρόλους:

  • Θύτης– αρχηγός
  • Θύμα
  • Παρατηρητές
  • Δραματοποίηση για να βιώσουν συναισθήματα σε διαφορετικούς ρόλους!
  • Προβολή ολιγόλεπτων βίντεο  από το διαδίκτυο για να κατανοήσουν:

Α) τις μορφές και τις κατηγορίες του σχολικού εκφοβισμού.

Β) τους ρόλους

  • Ανώνυμο Γραπτό ερωτηματολόγιο. Έπειτα ακολούθησε επεξεργασία για την εξαγωγή συμπερασμάτων,
  • Εικαστική παρέμβαση με τη δημιουργία anti – bullying αφισών.

    Οι παραπάνω δράσεις, έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των πλευρών(μαθητών – γονέων – εκπαιδευτικών) και αποτελούν τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός φιλικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους μαθητές  μας  με ίσες ευκαιρίες και με σεβασμό στην διαφορετικότητα και στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.

You May Also Like