75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη-Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε

Συνεργασία-συμμετοχή των 2ου Δημοτικού Σχολείου Κω & KEDU (Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, της οργάνωσης “ΑΡΣΙΣ”) με τη στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για

Read more