Διακρίσεις Σχολικού έτους 2018-2019

  • Στον 21ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2019», οι Κωνσταντίνα Καραντζένη, Θεολογία Σκεμπέ, Σεβαστή Ξενίκα και Πόπη – Μαρία Γκουντελίτσα πήραν Τιμητική διάκριση

You May Also Like