Δικαιολογητικά 1ης εγγραφής στο Δημοτικό για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2013

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (θα το αναζητήσουμε εμείς μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για όσους είναι γραμμένοι στο ελληνικό Εθνικό Δημοτολόγιο)
  2. Βιβλιάριο Υγείας παιδιού (να φαίνεται ότι να έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας παιδιού (Α.Δ.Υ.Μ.)(το έντυπο το δίνουμε εμείς, για να συμπληρωθεί από παιδίατρο ή γενικό ιατρό ή και παθολόγο)
  4. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (Υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατοίκηση ή Ενοικιαστήριο συμβόλαιο)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Οι εγγραφές γίνονται από 

6-20 Μαΐου 2019

Ο Διευθυντής

 

 

Γαμβρέλλης Χρήστος

 

You May Also Like