Ιστορική Αναδρομή

Όπως φαίνεται από το Αρχείο του σχολείου, το 2ο Δημοτικό Κω άρχισε να λειτουργεί από το 1947, όταν η Δωδεκάνησος ενσωματώθηκε με την Ελλάδα.

Από την αρχή της λειτουργίας του εκατοντάδες μαθητές και πάνω από 200 εκπαιδευτικοί έχουν περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του στον φιλόξενο χώρο του.

Αρχικά στεγαζόταν στο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται δίπλα στη Μητρόπολη το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής. Ο δε σημερινός του χώρος, γωνία των οδών Φιλίνου και Κ. Κανάρη, κτίσθηκε το 1985.

Τα τελευταία 4 χρόνια λειτουργεί ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Αναμορφωμένο Ενιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και φέτος φιλοξενεί 328 μαθητές της περιοχής.

          Πρόκειται για ένα αρκετά σύγχρονο διδακτήριο (και οι 15 αίθουσες διδασκαλίας έχουν Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο), το οποίο με τις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια (ανέγερση δύο νέων αιθουσών, αλλαγή κουφωμάτων, αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, βάψιμο και διακόσμηση με καλλιτεχνικές συνθέσεις) έχει αναβαθμιστεί λειτουργικά και αισθητικά και αποτελεί σίγουρα έναν από τους πιο ενδιαφέροντες χώρους της περιοχής.

Οι παρεμβάσεις που έγιναν με στόχο τη συντήρηση και την αισθητική αναβάθμιση του σχολείου σε βάθος χρόνου.

Οι εργασίες συντήρησης στα κάγκελα του σχολείου από τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι εργασίες ανάπλασης του μαντρότοιχου που βρίσκεται στα όρια του σχολείου μας με τις Οκτακατοικίες.

Το στελεχιακό του δυναμικό αλλά και ο Σύλλογος Γονέων από κοινού δίνουν διαχρονικά το δικό τους αγώνα, για να το καταστήσουν ικανό να πετύχει τους σκοπούς του πάντα σε επαφή με την κοινωνία. Χαρακτηριστικές είναι άλλωστε οι πολλαπλές εμφανίσεις της Χορωδίας του σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, η βοήθεια που δίνει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες και η εκπόνηση Καινοτόμων Προγραμμάτων.