Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Με την πιο κάτω εγκύκλιο το υπουργείο σας ενημερώνει για την παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι γονείς του σχολείου μας καλείστε να ενημερωθείτε και σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου να ακολουθήσετε τις οδηγίες της εγκυκλίου.

You May Also Like