Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μίσθωση λεωφορείων

Από τη διεύθυνση του σχολείου ανακοινώνεται η πιο κάτω προκήρυξη που αφορά στην τελική εκδρομή του σχολείου μας στο Μαστιχάρι τον Ιούνιο.

Προκήρυξη ενδιαφέροντος για μίσθωση λεωφορείων

You May Also Like