Πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής και σεξουαλικής υγείας

Έπειτα από το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Στ’ Δημοτικού αλλά και των αναγκών που προκύπτουν σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονται ή θα βρεθούν σύντομα οι μαθητές, αυτό της εφηβείας, πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις με κάθε ένα από τα τμήματα της Στ’ του 2ο Δημοτικού σχολείου Κω, με στόχο την προαγωγή ψυχικής και σεξουαλικής υγείας.

Οι συναντήσεις, στόχο είχαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον εαυτό τους, το άλλο φύλο και την προετοιμασία που θα επέλθει με την έλευση της εφηβείας. Οι συναντήσεις είχαν βιωματικό χαρακτήρα και οι μαθητές εκφράστηκαν, αλληλεπίδρασαν, απόρησαν ,έμαθαν να λειτουργούν σαν ομάδα.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στο υλικό <<Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις>>, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 ‘’Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης  στα πλαίσια της δια βίου μάθησης’’ Μέτρο 2.4. .

Ενδεικτικά κάποια θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε:

1)      Η παρέα μου και οι φίλοι μου

2)      Οι σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

3)      Αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μου

4)      <<Όταν γίνω έφηβος>>/ Αυτοπροστασία- Αυτοσεβασμός

You May Also Like