Μαθητικό Δυναμικό

ΤΑΞΗαγ.κορ.συν
Α222345
Β231942
Γ221739
Δ272956
Ε272148
ΣΤ263258
ΣΥΝΟΛΟ147141288