Μαθητικό Δυναμικό

ΤΑΞΗαγ.κορ.συν
Α251540
Β202040
Γ231841
Δ221537
Ε252853
ΣΤ241943
ΣΥΝΟΛΟ139115254