Μαθητικό Δυναμικό

 

Σχολικό έτος 2016-2017

 

ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α’ 32 19 51
Β’ 33 37 70
Γ’ 31 21 52
Δ’ 28 30 58
Ε’ 28 19 47
ΣΤ’ 21 27 48
ΣΥΝΟΛΟ 173 153 326