Μαθητικό Δυναμικό

ΤΑΞΗαγ.κορ.συν
Α201939
Β231942
Γ303262
Δ262147
Ε243357
ΣΤ212647
ΣΥΝΟΛΟ144150294