Ενδοσχολική επιμόρφωση στην “ΚΑΡΠΑ”

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του κ. Σιδέρη, μέλους-πιστοποιημένου διασώστη του Ερυθρού Σταυρού, σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Η ενημέρωση περιλάμβανε την επίδειξη χρήσης απινιδωτή που το σχολείο μας διαθέτει, καθώς και οδηγίες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Επίσης έγινε επίδειξη διάσωσης από πνιγμό καθώς και περίθαλψης από ατύχημα.

You May Also Like