Εγγραφές Α’ Τάξης στο Δημοτικό σχολείο

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται πλέον από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και αφορούν στα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2015.

Αν έχετε παιδί για εγγραφή, μπορείτε να κάνετε τη σχετική αίτηση ερχόμενοι στο  Γραφείο Δ/νσης του σχολείου τις εργάσιμες ημέρες και  στις ώρες από 08:15-13:00, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.

Δικαίωμα εγγραφής στο σχολείο μας έχουν όσοι κατοικούν στη σχολική μας περιφέρεια.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και τις οδούς της σχολικής μας περιφέρειας θα τα βρείτε πιο κάτω.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Διευθυντής

Χρήστος Γαμβρέλλης

Υ.Γ. Κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο παρακαλούμε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας λόγω covid-19. (χρήση μάσκας)

Οι οδοί της σχολικής μας περιφέρειας φαίνονται παρακάτω:

You May Also Like