Η αυλή των θαυμάτων

Η αυλή του σχολείου είναι κυρίως ένα μέρος χαράς και διασκέδασης αλλά κάποιες φορές μπορεί να γίνει ένα μέρος εντάσεων και τσακωμών.
Το παιχνίδι των παιδιών αποτελεί προετοιμασία και εξάσκηση για την ενήλικη ζωή καθώς μέσα από αυτό μαθαίνονται και εξασκούνται βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως είναι: η διαπραγμάτευση, η συνεργασία, το μοίρασμα, η τήρηση κανόνων, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η επιμονή, ο αυτοέλεγχος και η αντιμετώπιση δυσκολιών.
Αρχικά αποκτούνται και εξασκούνται στο διάλειμμα και έπειτα προεκτείνονται στην τάξη και στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι Κ.Φ.Α. του σχολείου μας εκπόνησαν ένα πρόγραμμα με τίτλο “Η αυλή των θαυμάτων” με κύριο θέμα την διαχείριση του σχολικού διαλείμματος. Στόχοι του προγράμματος ήταν:

Η απασχόληση των παιδιών στο διάλειμμα, με τρόπο ψυχαγωγικό και δημιουργικό σε ένα κλίμα σεβασμού, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας.
Η αποφυγή των συγκρούσεων και η εύρεση τρόπων επίλυσης διαφωνιών.
Η ομαλή και ασφαλής συνύπαρξή τους

Στα πλαίσια του προγράμματος οργανώθηκε “Ημέρα παιχνιδιού” με συμμετοχή μαθητών και γονέων στην αυλή του σχολείου μας.

Παράλληλα η Δ’ τάξη του σχολείου μας εκπόνησε πρόγραμμα με τίτλο “Παιχνίδια από το χθες στο σήμερα” . Τα δύο προγράμματα παρουσιάστηκαν στη σχολική μας κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), την Ημέρα παιχνιδιού στις 7 Ιουνίου 2019.

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ_παρουσίαση

You May Also Like