Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς, επιτρέψτε μου κατ΄ αρχάς να σας μεταφέρω τις ευχές όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για υγεία και δύναμη, ώστε να ξεπεράσουμε την τόσο ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, λόγω κορωνοϊού.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι για να βρουν τα παιδιά μας ένα ενδιαφέρον τις άπειρες ώρες που μένουν σπίτι και παράλληλα να διατηρήσουν επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία,  έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για τον λόγο αυτό, όπως γνωρίζετε ήδη, οι δασκάλες του σχολείου μας  έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους και τους αναθέτουν διάφορες εργασίες εμπεδωτικού χαρακτήρα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία ψηφιακών τάξεων.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλώ να μπείτε στον παρακάτω  σύνδεσμο, προκειμένου να εγγράψετε το παιδί σας στο πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να αποκτήσει λογαριασμό. Και ας μην σας αποθαρρύνουν οι πολλές λεπτομέρειες! Αν δεν είναι πολύ φορτωμένο το Δίκτυο, η εγγραφή είναι πολύ εύκολη.

Ξεκινάμε, λοιπόν:

 1. 1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://register.sch.gr/students/.
 2. 2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
 3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
 4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
 5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
 6. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο. (Προσοχή στον Αριθμό Μητρώου. Αν στον Έλεγχο γράφει πχ 2-435, εσείς θα γράψετε μόνο το 435. Κι αυτό διότι το 2 που είναι μπροστά δείχνει απλώς τον αύξοντα αριθμό του Βιβλίου Μητρώου του σχολείου, λόγω της δεκαετίας που διανύουμε, ενώ το 435 τον Αριθμό Μητρώου του παιδιού σας)
 7. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.

 1. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
 3. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
 4. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
 5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο μας (τηλ: 2242022030) ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.

Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

Εντός των επόμενων ημερών, θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα εγγραφείτε στην ψηφιακή τάξη που δημιούργησε η δασκάλα σας.

Καλή επιτυχία!

Κως, 29-3-2020

Ο Διευθυντής

Χρήστος Γαμβρέλλης

You May Also Like