Υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, συνεχίζεται και φέτος η εφαρμογή του προγράμματος « Η τσάντα στο σχολείο» για τους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Έτσι δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα η σχολική τσάντα των μαθητών/τριών του σχολείου θα παραμένει στο σχολείο.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Επισημαίνεται δε ότι δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

Οι δάσκαλοι των τάξεων σε συνεννόηση με τους μαθητές/-τριές τους θα φροντίσουν για οποιεσδήποτε μεταβολές και πρακτικά ζητήματα που θα προκύψουν, όπως το πρόγραμμα της Δευτέρας, ο έλεγχος εκ μέρους των μαθητών του περιεχομένου της σχολικής τους τσάντας που θα αφήσουν στο σχολείο, τι θα πάρουν μαζί τους στο σπίτι κ.ά.

Τα Σαββατοκύριακα που αποφασίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας να παραμείνει η σχολική τσάντα στην τάξη είναι τα παρακάτω:

Μήνας

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή 28-9-2018

Οκτώβριος 2018

Παρασκευή 5-10-2018 & 19-10-2018

Νοέμβριος 2018

Παρασκευή 2-11-2018 & 16-11-2018

Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή 7-12-2018

Ιανουάριος 2019

Παρασκευή 18-1-2019

Φεβρουάριος 2019

Παρασκευή 1-2-2019 & 15-2-2019

Μάρτιος 2019

Παρασκευή 1-3-2019 & 15-3-2019

Απρίλιος 2019

Παρασκευή 5-4-2019

Μάιος 2019

Παρασκευή 17-5-2019

Ιούνιος 2019

Παρασκευή 7-6-2019

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Κως, 21-9-2018

Ο Διευθυντής

Γαμβρέλλης Χρήστος

You May Also Like